Usługa języka migowego

Contact

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY
ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa

tel.   48 22 58 64 200
fax   48 22 624 70 01
mik@mik.waw.pl

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201