Usługa języka migowego

KOMUNIKAT DLA RECYTATORÓW Z MOKOTOWA , PRAGI POŁUDNIE I BIAŁOŁĘKI

Recytatorów ze szkół podstawowych z Mokotowa, Pragi Południe i Białołęki zapraszamy do udziału w 47. Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka w formie on-line. Po eliminacjach na poziomie szkolnym laureaci przysyłają materiał filmowy do Mazowieckiego Instytutu Kultury na adres a.mizinska@mik.waw.pl do dnia 22 marca 2024 r.

Proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi prezentacji.

Przesłuchania w formie on-line

W przypadku przeprowadzenia eliminacji w formie przeglądu materiałów filmowych prosimy o przygotowanie nagrania prezentacji w formie audio – wideo spełniającego następujące wymogi:

 1. Nagranie musi być zrealizowane w jednym ujęciu i jedną kamerą w zamkniętej przestrzeni. Nie dopuszcza się montażu i modyfikacji nagranego materiału. Nagranie recytatora interpretującego utwór literacki powinno być w pozycji stojącej w planie ogólnym, tak by można było widzieć całą postać. W czasie nagrania dozwolone są zbliżenia kamery na recytatora, czyli tzw. zacieśnienie kadru. Kamera powinna być ustawiona na wysokości wzroku recytatora, aby uzyskać jak najbardziej naturalny sposób wypowiedzi. Unikamy filmowania z dolnej i górnej perspektywy.
 2. Każdy plik filmowy powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza recytator, imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu.
 3. Należy zadbać o odpowiednią jakość nagrania pod względem technicznym:
  • plik w formacie mp4 lub mov, mts. Rozdzielczość: Full HD 1080p lub UHD 4k;
  • klatkarz: 25 lub 30 klatek na sekundę, format 16:9 w poziomie lub w pionie;
  • dźwięk: należy również pamiętać o odpowiedniej jakości audio nagrania, tak by recytacja była w pełni słyszalna podczas odtwarzania na komputerze. W czasie nagranie nie powinny dochodzić zbędne dźwięki (gwar uliczny, przypadkowe hałasy itd.). Pomieszczenie, w którym odbywa się nagranie powinno być pozbawione pogłosu (odradzamy nagrywanie w salach gimnastycznych, klatkach schodowych itp.);
  • światło: recytator może ustawić się przodem do okna a kamerę – między oknem
   a recytatorem. W podobny sposób można skorzystać ze sztucznego światła.
 4. Zalecamy aby wykonawca prezentował się na neutralnym tle (pusta ściana, kurtyna, jednobarwna zasłona itd. z otoczenia wykonawcy usuwamy wszystkie zbędne przedmioty jak bibeloty, kwiaty, obrazy itd.).
 5. Prezentacji recytatora „nie wzbogacamy” o dodatkową muzykę w tle. Najważniejszy jest recytator i to co ma do przekazania. Dlatego też rezygnujemy z rekwizytów i uteatralizowania wystąpień.
 6. Przypominamy o odpowiednim ubraniu do prezentacji, które również wpływa na ogólny wyraz artystyczny wystąpienia.
 7. Przygotowaną prezentację proszę wysyłać do dnia 22 marca 2024 r. pod adres mailowy a.mizinska@mik.waw.pl

Prosimy o dokładne sprawdzenie jakości technicznej nagrań przed umieszczeniem ich w folderze.

Jury Konkursu będzie brało pod uwagę również aspekt wizualny prezentacji konkursowych, gdyż do takiej kategorii sztuki należy recytacja, i jednocześnie namawia do świadomego, przemyślanego używania w wystąpieniach recytatorskich tego typu środków jak: kostium, kadr, tło, otoczenie.

grafika na zielonym tle różowa dłoń z mieczem, tarcza i rybi ogon

 

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201