Usługa języka migowego
fotografia trzy szare sześcienne zbiornik stojące przed ścianą frontową budynku MII

Część instalacji do gromadzenia deszczówki w MIK. Fot. MIK

Wokół budynku MIK stanęło dwanaście zbiorników na wodę deszczową, którą wykorzystamy do podlewania naszych trawników. Pojemniki zakupiono w ramach projektu „Drugie życie mazowieckiej deszczówki w Mazowieckim Instytucie Kultury” sfinansowanego przez Budżet Obywatelski Mazowsza.

Projekt ten odpowiada na coraz dotkliwszy problem suszy i związane ze zmianami klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe. Długie okresy bezdeszczowe i następujące po nich oberwania chmury powodują, że ziemia nie jest w stanie zmagazynować wystarczającej ilości wody.  

W celu zebrania i przechowania wody wykonano systemy zbierania deszczówki w dwóch budynkach należących do Samorządu Województwa Mazowieckiego: w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie oraz w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Radomiu. Zebrana woda będzie wykorzystana do podlewanie zieleni w tych instytucjach w okresach bezdeszczowych.

Łącznie finansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 55104,00 zł.

grafika fotografia trzech zbiorników i napisy na niebieskim tle

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201