Usługa języka migowego

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usługi całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia na rzecz mazowieckiego instytutu kultury” – znak sprawy DAI.26.4.2019 Kod CPV – 79710000-4

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

„Świadczenie  usługi całodobowej,  kompleksowej  ochrony  osób  i  mienia na  rzecz  mazowieckiego  instytutu  kultury” – znak sprawy DAI.26.4.2019 Kod CPV – 79710000-4

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załączniki nr 3-6 – Oświadczenia i wykazy

Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

INFORMACJA_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201