Usługa języka migowego

Postępowanie nr DAI.26.5.2016- ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

30213100-6        komputery przenośne
30237000-9        części, akcesoria i wyroby do komputerów
30232110-8        drukarki laserowe
30232100-5        drukarko-kopiarka (urządzenie wielofunkcyjne)
48000000-8        pakiety oprogramowania
30233000-1        urządzenia do przechowywania danych

Załączniki do zapytania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Istotne postanowienia umowy
  3. Formularz ofertowy
  4. Pytania i odpowiedzi

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl