Usługa języka migowego

ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ, KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU KULTURY” – POSTĘPOWANIE NR DAI.26.5.2023

Wszelkie informacje dot. postępowania dostępne są tu:

POSTĘPOWANIE NR DAI.26.5.2023

ZOBACZ: Program MIK na czerwiec 2023 r. w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201