Usługa języka migowego

USŁUGA STAŁEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU KULTURY WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI– POSTĘPOWANIE NR DAI.26.4.2021

Wszelkie informacje dot. postępowania dostępne są tu:

https://mik-waw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl