Usługa języka migowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU MIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – CPV 71317210-8 (Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE  AUDYTU DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU MIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – CPV 71317210-8  (Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa)

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl