Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Balkon, element architektoniczny Pracowni, jest miejscem spotkań i wytchnienia od pracy. Z perspektywy balkonu widzowie i artyści patrzą na Pracownię z pozycji obserwatora… Nieco z oddali.

fotografia duże pomieszczenie z eksponatami

III Pracownia Interdyscyplinarna. Wystawa Końcoworoczna 2023 Fot. Materiały ASP w Krakowie

PRACOWNIA Z BALKONEM
Wystawa prac absolwentów III Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Bogusława Bachorczyka i dr Radosława Szlęzaka ASP w Krakowie

8 lutego – 5 kwietnia 2024 r. | Galeria Elektor
wernisaż: 22 lutego, 18:00
oprowadzanie autorskie (w tłumaczeniu na PJM): 4 kwietnia, 18:00

wstęp wolny

Wystawa jest okazją do podsumowania dotychczasowej, 5-letniej historii naszej III Pracowni Interdyscyplinarnej, funkcjonującej na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Prezentujemy na niej prace naszych absolwentek i absolwentów.

Charakterystycznym architektonicznym elementem naszej pracowni jest balkon, z którego rozpościera się widok na ulicę Basztową i okalające krakowskie Stare Miasto – Planty. To mikro-przestrzeń, która bywa miejscem spotkań, ale i tymczasowego wytchnienia od toczącej się w pracowni pracy. W tym sensie jest ona miejscem, które stwarza dystans nie tylko wobec widzianego z góry ruchu ulicznego, ale również pozwala odseparować się na chwilę od własnej pracy twórczej, by móc spojrzeć na nią „odświeżonym” okiem.

Balkon zarazem jest symbolem opisującym ideę naszej wystawy. Perspektywa ta określa porządek, pozwalający widzkom oraz widzom – ale i nam samym – spojrzeć na naszą pracownię z pozycji obserwatora… nieco z oddali. Obraz ujmowany „z dystansu” zawsze jest rodzajem syntezy, w której na pierwszy plan wychodzi to, co istotne i swoiste. Taki też jest sens naszej wystawy. W tym sensie balkon staje się miejscem, z którego można przyglądać się szerokiemu spektrum różnorodnych inspiracji, perspektyw i idei, które wpływają na twórczość w pracowni, i które wspólnie razem stwarzają krajobraz opisujący jej specyfikę. Choć znaczna część prezentowanych prac powstała już po ukończeniu studiów, w ramach całkowicie autorskich, dojrzałych i samodzielnych praktyk, to wierzymy, że ich charakter wyraża ducha miejsca, jakim jest III Pracownia Interdyscyplinarna – miejsca będącego przestrzenią otwartości, eksperymentu, formowania indywidualnych programów twórczych i kształtowania samodzielnych języków artystycznego wyrazu. Zarysowujący się w tym układzie widok staje się zarówno odbiciem indywidualnych postaw twórczych, jak również jest obrazem, w którym przecinają się trajektorie różnorodnych idei oraz sensów, nierzadko mających swoje źródło we wspólnym bytowaniu w pracowni.

Bogusław Bachorczyk, Radosław Szlęzak

Balkon staje się miejscem, z którego można przyglądać się szerokiemu spektrum różnorodnych inspiracji, perspektyw i idei, które wpływają na twórczość w pracowni, i które wspólnie razem stwarzają krajobraz opisujący jej specyfikę.

Biogramy artystów

 • Bogusław Bachorczyk – urodzony w 1969 roku w Suchej Beskidzkiej. Malarz, rzeźbiarz, rysownik, artysta multimedialny. Od 2002 roku pracuje jako wykładowca na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie od 2018 roku prowadzi III Pracownię Interdyscyplinarną. W 2011 roku uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych, a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego. Od 2019 jest profesorem ASP w Krakowie. W swojej twórczości Bogusław Bachorczyk podejmuje tematy historii, czasu, tożsamości, pamięci i indywidualnego odkrywania prywatnej przeszłości. Poruszał wątki związane ze współczesnymi definicjami męskości, męską cielesnością i seksualnością oraz miłością homoseksualną. Podejmował także kwestie spuścizny po twórcach takich jak: Jarosław Iwaszkiewicz, W.G. Sebald, Wojciech Jerzy Has, Aleksandr Rodczenko, Wacław Niżyński, Władysław Hasior.
 • Michał Iwański – urodzony w 1994 roku w Wadowicach, obecnie mieszka i pracuje w Krakowie. Absolwent Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w pracowni prof. Bogusława Bachorczyka). W czasie studiów brał udział w licznych wystawach zbiorowych. Jako stypendysta programu Erasmus studiował na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Lizbonie. Jego praca dyplomowa została pokazana na wystawie w Galerii Olympia w Krakowie. W ramach programu Erasmus+ odbył staż w studiu islandzkiego artysty Egilla Sæbjörnssona w Berlinie. Współzałożyciel kolektywu artystycznego Bałuckiego 15. Artysta zajmuje się głównie malarstwem, sztuką site specific, ready made oraz video. W swojej twórczości zadaje fundamentalne pytania o sens egzystencji i posługuje się motywami zaczerpniętymi z własnego doświadczenia, takimi jak częsta zmiana miejsca zamieszkania czy miłość nieheteronormatywna.
 • Fryderyk Kądziela – urodzony w 1994 r. w Tarnowie, absolwent ASP w Krakowie; dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Bogusława Bachorczyka w 2021 r. Finalista Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021, Biennale Sztuki Via Carpatia 2021 oraz konkursu Szkic ma moc 2021. Zajął 22. Miejsce w Kompasie Młodej Sztuki 2023. Jest malarzem i twórcą obiektów. W praktyce artystycznej interesuje go to, co dziwne i obce, miejsca liminalne, antyświaty, monstra, ich zmieniający się wizerunek i rola w kulturze. Tworzy prywatny bestiariusz. Mieszka i pracuje w Krakowie.
 • Karolina Korecka – urodziła się w 1996 roku w Krakowie, gdzie mieszka obecnie. Dyplom z malarstwa uzyskała w 2021 roku w Pracowni Interdyscyplinarnej prowadzonej przez prof. Bogusława Bachorczyka na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Poruszają ją tematy tożsamości, samotności i pamięci, które poznaje w książkach, filmach i w zwykłym życiu. W swojej twórczości zajmuje się animacją, rysunkiem, kolażem, malarstwem, tworzy obiekty z papieru i wycinanki.
 • Natalia Legutko – absolwentka wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się ilustracją, grafiką i komiksem. W ramach doktoratu bada możliwości rysunku narracyjnego jako medium odpowiadającego współczesnym potrzebom komunikacji, nastawionej na obraz i krótkie komunikaty tekstowe. Obszar tych badań zawężony jest do tematu polskiej historii, która „pisana” jest z perspektywy pokolenia urodzonego po 1989 roku. Interesuje ją narracja, w której granica pomiędzy tym, co prywatne i powszechne zostaje zatarta, a wspólnotowe wydarzenia historyczne mieszają się z osobistymi przeżyciami. Podział ten zanika szczególnie, gdy to co „nasze” okazuje się być częścią większego, pokoleniowego lub społecznego doświadczenia.
 • Michał Myszkowski – urodzony w 1996 roku w Krakowie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W latach 2018-2019 studiował na Uniwersytecie Belas Artes w Lizbonie. Założyciel i działacz kolektywu Bałuckiego 15 w Krakowie. Artysta tworzy obrazy oraz obiekty multimedialne. W swoich pracach posługuje się popkulturową symboliką. Spoiwem poruszanych przez niego wątków jest podróż oraz destrukcyjna działalność człowieka. W ostatnich projektach skupiał się na temacie globalnej turystyki, wakacyjnych marzeń oraz braku realności.
 • Adam Nehring – urodzony w 1997 r. w Mławie. W 2019 r. uczył się w Akademie der Bildenden Künste München w ramach programu Erasmus. W 2021 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (dyplom w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka). W tym samym roku rozpoczął studia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pracę w roli edukatora w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.
 • Natalia Różycka – urodzona w 1998 r. W 2023 r. obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa (w pracowni prof. Bogusława Bachorczyka) Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W swojej twórczości bazuje przede wszystkim na kłirowej historii swojego rodzinnego miasta – Łodzi. Jest ona inspiracją w przypadku wybranego medium (częściowo transparentnych farb użytych do malowania na pleksiglasie, nazywanym przez artystkę Witrażexem), treści oraz estetyki prac. Zastępując niezainteresowane sprawą instytucje i patriarchalne metodologie badawcze, przybiera rolę artystki-archiwistki, badaczki, prawie archeolożki. Zbiera historie, opisuje miejsca i ludzi, i daje im przestrzeń do zabrania głosu.
 • Radosław Szlęzak – urodzony w 1989 r. w Gliwicach. Absolwent krakowskiej ASP (2015). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. Od 2018 roku jest asystentem w III Pracowni Interdyscyplinarnej prowadzonej na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie przez Bogusława Bachorczyka. Maluje, rysuje, tworzy obiekty, wideo i instalacje. W swojej twórczości reinterpretuje tematy zapożyczone ze zjawisk współczesnej kultury, w których ujawniają się antropologiczne, społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania obrazów. Inspiracją dla jego prac są wątki i obrazy zaczerpnięte zarówno z przestrzeni medialnej, historii sztuki, jak i kultury popularnej.
 • Weronika Świętek – urodzona w 1996. Ukończyła kierunek malarstwo na krakowskiej ASP (2022). Zajmuje się malarstwem, fotografią, tworzy obiekty. Nawiązuje do relacji człowieka z naturą. Bada granice i zależności między tymi sferami, a także pojęciami naturalności i sztuczności, wykorzystując szerokie spektrum skojarzeń jakie budzi ciało, cielesność oraz roślinność.
 • Magdalena Tryba – urodzona w 2000 roku w Tarnowie. Studentka Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Laboratoriów Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tworzy głównie asamblaże, obiekty i wideo oparte na praktyce zbieractwa. Współzałożycielka Galerii SN2022A, kuratorka Galerii ASAP. Od 2022 roku współtworzy Kolektyw Brut.
 • Damian Wróbel – urodzony w 1994 roku w Limanowej. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w latach 2016-2021. Pracę dyplomową pt. „Oblubienica już prawie gotowa. W poszukiwaniu siebie i obrazu” obronił w 2021 roku w III Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Bogusława Bachorczyka Zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym, tworzy obiekty i kolaże.

kurator: Paulina Czajor (Galeria Elektor) p.czajor@mik.waw.pl

fotografia wiele drobnych obiektów na półkach na ścianie

Magdalena Tryba “Zobacz co znalazłam. Seria prac”. Fot. Materiały ASP Kraków

grafika plakat

W GALERIACH MIK

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201