Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

W czerwcu zapraszamy ZA ZŁOTÓWKĘ na spektakl o rywalizacji światów wirtualnego i realnego pt. Jajo w sieci.

grafika: na fioletowym tle uproszczony rysunek frontu budowli klasycystycznej z czterema kolumnami, napis kultura za złotówkę
Program „Kulturalna Szkoła na Mazowszu”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, umożliwia uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych skorzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

PROGRAM na CZERWIEC

Cena biletów – 1 zł od osoby!

Jak wziąć udział w programie Kulturalna Szkoła na Mazowszu?

Warunkiem udziału w programie jest przesłanie do Mazowieckiego Instytutu Kultury wypełnionego formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 2 do Programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu) i opłacenie wydarzeń.

UWAGA! Treść karty zgłoszenia szkoły do programu, zaakceptowana przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, powinna wynikać z uprzednio dokonanych przez szkołę, uzgodnień z pracownikami MIK terminu wizyty i jej celu, które potem wpisane są w karcie zgłoszenia (np. warsztat/spektakl – ze wskazaniem liczby wydarzeń oraz tytułów). Formularz musi być podpisany przez dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły i przesłany niezwłocznie, nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym przyjazdem w formie skanu na adres: kulturalna.szkola@mik.waw.pl.

MIK zastrzega sobie prawo do przyjmowania zgłoszeń zgodnie z dostępnością oferty.

Zasady korzystania z oferty MIK w ramach Kulturalnej Szkoły na Mazowszu określa Program oraz Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w MIK.

Preferencyjna cena biletu w ramach programu wynosi 1 zł (brutto). Z programu mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII)  i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych i ich opiekunowie.
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt i ustalenie szczegółów mailowo: kulturalna.szkola@mik.waw.pl lub telefonicznie 665 704 502.
Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201