Usługa języka migowego

Do 16 listopada | Festiwal Sztuk Wizualnych “Relacje on-line” OPEN CALL

Artykuł archiwalny

Gra cyfrowa czy wirtualny performance, a może coś więcej? Czym może się stać sztuka cyfrowa, dla której naturalnym środowiskiem ma być Internet?

Powodowani chęcią znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania ogłaszamy OPEN CALL na interaktywny, wirtualny projekt artystyczny.

Program i idea

 RELACJA | KOMUNIKACJA | EMPATIA

Te trzy hasła określają spektrum tematyczne projektu, ale także zadają pytanie o pogłębianie relacji, budowanie realnej przestrzeni komunikacji czy możliwości identyfikacji z innym w świecie cyfrowym. W odniesieniu do nich projekt powinien tworzyć przestrzeń dialogu, współpracy, solidaryzacji oraz świadomego uczestnictwa w świecie wirtualnym.

Interesuje nas działanie artystyczne, którego Internet będzie naturalnym środowiskiem, a odbiorca aktywnym uczestnikiem działania; jego rola nie będzie sprowadzała się jedynie do biernej percepcji wykreowanego świata projektu. Przez interaktywność rozumiemy: a). budowanie interakcji zarówno między uczestnikami, jak i uczestnikiem a działaniem interaktywnym; b). potencjał, który tkwi w audiowizualnej immersyjności.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE – do pobrania na końcu tekstu.

Czego oczekujemy?

Określamy jedynie granice całego wachlarza możliwych działań twórczych w Internecie. Są to:

 • projekty oparte na mechanice gier cyfrowych, projekty narracyjne,
 • wirtualne działania performatywne, oparte na zasadzie „tu i teraz”, procesie angażującym artystę bezpośrednio, przez cały czas trwania projektu.
 • Interesują nas rozwiązania hybrydowe, nieoczywiste, w pełni korzystające z możliwości technicznych, sieciowych i interaktywnych.

Chcemy, abyście to Wy znaleźli, co jest pomiędzy tymi ramami.

Kogo zapraszamy?

Zapraszamy wszystkich twórców posługujących się technologią nowych mediów.

Wiemy, że tymi środkami przekazu posługują się m.in.

 • Profesjonalni artyści i studenci z kręgu sztuki mediów;
 • Projektanci gier i programiści;
 • Muzycy eksperymentalni wykorzystujący nowe technologie;
 • Performerzy działający w środowisku cyfrowym;
 • Animatorzy kultury wykorzystujący w swoich działaniach internet.

To wybrane przykłady znanych nam środowisk posługujących się technologią nowych mediów, ale nie nakładamy żadnych ograniczeń branżowych. Interesują nas projekty artystyczne, a nie zawody ich autorów.

Wymagania dostępności technicznej

Warunkiem koniecznym dla projektu jest jego dostępność dla przeciętnego użytkownika internetu, posiadacza standardowego sprzętu cyfrowego oraz przystępność na powszechnie występujących zasobach elektronicznych.

Projekt nie może wymagać od uczestników stosowania np. okularów VR, kart graficznych o wysokich parametrach, ani opierać się na konkretnej platformie cyfrowej, sprzętu od konkretnego producenta.

Zakładamy, że gotowy, wirtualny, interaktywny projekt artystyczny będzie dostępny w Internecie przez około rok.

Warunki uczestnictwa i naboru

OPEN CALL jest adresowany do pojedynczych twórców lub grup złożonych maksymalnie z 3 osób. Wszyscy uczestnicy, indywidualni i grupowi, muszą studiować, pracować lub tworzyć w Polsce i być urodzonymi przed 1 listopada 2002 roku.

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej, a formularz jest dostępny na stronie internetowej www.relacjeonline.pl. Tam też znajdują się wszelkie inne wiadomości.

Termin zgłoszeń upływa 16 listopada 2020 r.

REGULAMIN – do pobrania na końcu tekstu.

Jak dokonać zgłoszenia?

Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link na końcu tekstu), o którym mowa powyżej.
W formularzu, oprócz podstawowych danych osób zgłaszających, należy umieścić:

 • opis merytoryczny koncepcji, uwzględniający: strukturę projektu, jego interaktywność, walory artystyczne oraz rolę odbiorcy,
 • opis realizacji projektu, zawierający niezbędne narzędzia cyfrowe oraz techniczne (np. parametry hostingu albo rodzaj systemu zarządzania treścią) oraz ewentualne wsparcie specjalistyczne (programista, grafik, dźwiękowiec, itp.),
 • kosztorys realizacji projektu,
 • link do nagrania, którego celem jest uzupełnienie opisu koncepcji artystycznej, a także zwizualizowanie niektóre elementów projektu, np. mechanizmów komunikacji i interakcji lub walorów artystycznych,
 • link do portfolio
 • skany wymaganych dokumentów.

Co oferujemy?

Twórcy jednego wybranego projektu zaproponujemy umowę na korzystanie przez Mazowiecki Instytut Kultury z jego koncepcji artystycznej i honorarium w wysokości 8000 zł brutto. Warunki tej umowy będziemy ustalać bezpośrednio z wyłonionym twórcą. Ponadto MIK zapewni pomoc przy realizacji projektu, w postaci m.in. wsparcia organizacyjnego i specjalistycznego (np. współpracę z programistą, grafikiem itp.). Projekt powinien być udostępniony odbiorcom w II połowie 2021 roku.

Jurorzy

Skład jury zostanie niebawem zaprezentowany na wydarzeniu FB oraz na stronie: www.relacjeonline.pl

Więcej o Festiwalu Sztuk Wizualnych Relacje Online

Festiwal Relacje prezentował w ubiegłych latach sztukę interaktywną w przestrzeni materialnej galerii sztuki. Koncentrowaliśmy się na działaniach artystycznych, w których zachwianiu ulega tradycyjny podział na nadawcę i odbiorcę. Interesowała nas – wtedy i teraz – sztuka, z którą można wejść w relację, pobudzająca przez to do głębszych więzi z otoczeniem, innymi osobami, a także refleksji nad sobą. Jesteśmy przekonani, że sztuka, w której znaczącą rolę odgrywa technologia, poszerza dotychczasowe możliwości interakcji z obiektem i czyni z odbiorcy – użytkownika, uczestnika i… współtwórcę. Nowe media są również znakiem czasów nam współczesnych – świata, który jest praktycznie cały skonektywizowany (podłączony do sieci).

Obecna, globalna sytuacja pandemii koronawirusa, skierowała nasze działania na inne tory. Doświadczając gwałtownego przeniesienia aktywności społecznej do internetu, stworzyliśmy w 2020 roku, MUTACJĘ Festiwalu Relacje. Stąd pomysł na interaktywny projekt artystyczny, który w całości będzie funkcjonował w przestrzeni cyfrowej. Dlatego też ogłaszamy OPEN CALL w poszukiwaniu twórców, którzy wejdą w relacje z nami i całym – wirtualnym – światem.

Linki do Dokumentów

Formularz zgłoszeniowy  >>

Założenia programowe  >>

Regulamin  >>

Kontakt

Koordynator projektu: Milena Stryjewska (MIK) m.stryjewska@mik.waw.pl
Promocja: Katarzyna Głodowska (MIK) k.glodowska@mik.waw.pl tel. 601 668 670.

Strona internetowa Relacji online

relacjeonline.pl

czarno-żółte pole z napisem relacje

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201