Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Festiwal Sztuk Wizualnych „Relacje” jest trochę jak serial – kolejna edycja zaczyna się tam, gdzie kończy się poprzednia. Elementy tegorocznego wydania spaja zjawisko internetowego memu.

grafika na pomarańczowym tle czarne koła z literami re

Festiwal Sztuk Wizualnych. RELACJE 2024
16 lutego – 29 marca 2024 r. | Galeria XX1
wernisaż 16 lutego, 18:00-21:00
wstęp wolny
dostępność: tłumacze PJM obecni podczas wernisażu, tłumaczenie na PJM tekstów do wystawy, audiodeskrypcja wystawy

Artyści: Jan Dziaczkowski, Amalia Foka, Karolina Konopka, Karolina Jarzębak, Jadwiga Sawicka, Jan Simon, Stefan Venbroek, Karolina Wojtas

Kuratorzy: Małgorzata Miśkowiec i Karol Szafraniec
Współpraca kuratorska: Milena Stryjewska m.stryjewska@mik.waw.pl

Kolejna edycja corocznego Festiwalu Sztuk Wizualnych RELACJE ponownie poświęcona będzie przyglądaniu się relacyjnym aspektom funkcjonowania we współczesności. Jak zwykle, kluczową kwestią jest przyglądanie się wpływom, jakie dzisiejsza technologia (zwłaszcza cyfrowa i interaktywna) wywiera na nasze życie. W codziennym funkcjonowaniu internet i sztuka istnieją w nieustannej wzajemnej relacji, której pragniemy się przyglądać.

Podczas tegorocznej odsłony zajmujemy się przede wszystkim internetem rozumianym jako przestrzeń, w której indywidualna autoekspresja, przefiltrowana przez kontekst społeczny i polityczny, staje się elementem anonimowego zbiorowego głosu, chcącego zaznaczyć swój wpływ.

  • Interesuje nas moment, w którym to, co jednostkowe, niejako traci nad sobą kontrolę, rozpływając się w wielości wiecznego kolażowego remiksu.

  • Jednocześnie ciekawi jesteśmy sposobów, w jaki cyfrowa kultura przejmowała elementy praktyk artystycznych doby przedinternetowej, oraz jak stanowić może inspirację dla kolejnych pokoleń artystów, już na niej wychowanych.
  • Zjawisko internetowego memu spaja różne elementy tej edycji Festiwalu (wystawa, działania performatywne, spotkania z gośćmi, projekcja filmowa) oraz jest punktem wyjścia do łączenia cyfrowego z analogowym, technologicznego z organicznym. Jest też źródłem refleksji na temat korzeni i dziedzictwa dzisiejszej kultury internetowej, jej wielobarwności, wewnętrznych niespójności, szans i zagrożeń oraz siły jej społecznego oddziaływania.

Internet i sztuka istnieją w nieustannej wzajemnej relacji, której pragniemy się przyglądać.

TEKST KURATORSKI

Festiwal Sztuk Wizualnych „Relacje” jest trochę jak serial, którego każda nowa odsłona przypominać może następny sezon snutej przez lata opowieści. Kolejna edycja zaczyna się tam, gdzie kończy się poprzednia – historia jest kontynuowana, pogłębiana – za każdym razem od nieco innej strony. „Relacje” ponownie starają się poddać refleksji naszą współczesną zmediatyzowaną rzeczywistość, której istotnym komponentem jest cyfrowa technologia.

Przyglądamy się, za pomocą sztuki, różnym jej elementom i sposobom ich współistnienia. Życie w informacyjnym pędzie – na przecięciu świata organicznego i elektronicznego, cyfrowego i analogowego, pomiędzy komunikatami ludzkimi i algorytmicznymi – łatwo poddaje się przebodźcowaniu, zatapia w chaosie, gubi w ogólnej atrofii znaczeń. Gdy jednak przystopować na chwilę, przyjrzeć się z nieoczywistej perspektywy poszczególnym zjawiskom pozornie przypadkowo ze sobą sąsiadującym, można dojrzeć między nimi ukryte sieci połączeń. Odpowiednia optyka pozwala wydobyć czekające na odkrycie sensy i naświetlić nieoczekiwane symbiotyczne relacje.

Tegoroczna wystawa zajmuje się przede wszystkim internetem rozumianym jako przestrzeń, w której indywidualna autoekspresja, przefiltrowana przez kontekst społeczny i polityczny, staje się elementem kolektywnego głosu, chcącego zaznaczyć swój wpływ. Interesuje nas moment, w którym to, co jednostkowe, niejako traci nad sobą kontrolę, rozpływając się w wielości wiecznego kolażowego remiksu, ale i gdy dzieje się coś odwrotnego – zaznacza się potrzeba odciskania indywidualnego piętna, nawet w obrębie masowych, zbiorczych, teoretycznie anonimowych działań. Wydaje się, że wiele współczesnych dyskursów przeciwstawia sobie indywidualizm i zbiorowość. Czy jednak muszą być to wartości będące ze sobą w wiecznym sporze?

Jednocześnie ciekawi jesteśmy sposobów, w jaki cyfrowa kultura przejmowała elementy praktyk artystycznych doby przedinternetowej i jak staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów, już na niej wychowanych. Może okazać się, że pewien model komentowania rzeczywistości ma swoje źródła w pradawnych początkach sztuki, a to, co cyfrowo reprodukowane, ciekawie szuka swojego fizycznego zakorzenia w świecie. Zjawisko internetowego memu spaja różne elementy tej edycji „Relacji” (wystawa, działania performatywne, spotkania z gośćmi, projekcja filmowa), stanowi punkt wyjścia do łączenia cyfrowego z analogowym, technologicznego z organicznym, publicznego z prywatnym. Jest też źródłem refleksji na temat korzeni i dziedzictwa dzisiejszej kultury internetowej, jej wielobarwności, wewnętrznych niespójności, szans i zagrożeń oraz siły jej społecznego oddziaływania.

PROGRAM TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE

  • 16.02. 18:00-21:00 – wernisaż wystawy, podczas którego odbędzie się działanie Jadwigi Sawickiej i Lili Kalinowskiej Uzbrajanie komunikatów, gra losowa, (19:00), Galeria XX1
  • 22.02. 18:00-19:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie, Galeria XX1
  • 07.03. 18:00-19:00 – spotkanie z Olgą Drendą na wystawie festiwalowej, Galeria XX1
  • 10.03. 17:00-21:00 – pokaz filmu Chora na siebie oraz dyskusja z Adrianą Prodeus, MIK
  • 14.03. 18:00-19:00 – oprowadzanie w PJM po wystawie festiwalowej, prowadzenie: Natalia Siuchta i Jagoda Cerkiewnik, Galeria XX1
  • 19.03. 18:00-19:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie, Galeria XX1

Patronat: Magazyn SZUM, Notes Na 6 Tygodni

grafika na pomarańczowym tle czarne koło z literami re

W GALERIACH MIK

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201