Usługa języka migowego

Inwestycje realizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Artykuł archiwalny

grafika z napisem inwestycje

2018-2019
Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK.

Inwestycja swoim zakresem objęła zakup, dostawę i montaż specjalistycznego wyposażenia audio-wizualnego, wykorzystującego nowoczesne rozwiązania technologiczne, co zostało poprzedzone sporządzeniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonaniem niezbędnych robót budowlanych
i instalacyjnych w Sali Widowiskowej i reżyserce.

Łączny koszt realizacji: 1 912 269,89 zł – w całości sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

2017-2018
Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury.

W ramach projektu planowane jest uporządkowanie przestrzeni w budynku i stworzenie czytelnego układu poszczególnych stref funkcjonalnych, w tym przeniesienie większości pomieszczeń administracyjno-biurowych do wyodrębnionej przestrzeni nieużytkowanego poddasza i oddzielenie ich od sal wielofunkcyjnych, przystosowanych do prowadzenia zróżnicowanych działań kulturalno-edukacyjnych. Inwestycja w zasadniczym stopniu podniesie funkcjonalność zabytkowego gmachu (wzrost pow. użytkowej o 464,44 m2 – o 21,34% ).

Projekt umożliwi wprowadzenie wzbogaconej oferty programowej skierowanej do szerokich grup docelowych: odbiorców indywidualnych (dzieci i młodzieży, osób dorosłych, seniorów, w tym członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, osób niepełnosprawnych, turystów i mieszkańców regionu) i instytucjonalnych (JST, NGO, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, szkoły).

Wartość całego projektu: 7 222 967,43 zł

W tym:
Środki wspólnotowe (unijne)  3 155 284,54 zł
Środki Samorządu Województwa Mazowieckiego  4 038 042,38 zł

 

Informacje prezentowane w komunikatach dla mediów

Siedziba Mazowieckiego Instytutu Kultury przy Elektoralnej 12 jest obecnie zamknięta. Trwają prace związane z jej rozbudową, renowacją i modernizacją. Głównym celem inwestycji jest uporządkowanie wewnętrznej przestrzeni zabytkowego budynku instytutu. Powstaną nowe przestronne sale na potrzeby projektów artystycznych, edukacyjnych i animacyjnych. Rozbudowa była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

duży hol w trakcie prac remontowych

Budynek Mazowieckiego Instytutu Kultury jest przekazany generalnemu wykonawcy. W świetle prawa – jest terenem budowy. I choć prace inwestycyjne trwają tylko w niektórych częściach budynku, cała siedziba MIK-u musiała zostać zamknięta. Najważniejsze zmiany zostały już wykonane. Niedługo pokażemy więcej szczegółów. Rozbudowa była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

dwa zdjęcia holu - przed remontem i podczas prac

Głównym wyzwaniem podczas rozbudowy naszej siedziby było podniesienie kalenicy dachu. Na poddasze (dotychczas nieużytkowe) trafiły wszystkie biura, które do tej pory były rozproszone po całym budynku. Zwolniły one miejsce dla nowych przestronnych sal na wydarzenia artystyczne i edukacyjne. Wymagało to gruntownej przebudowy poddasza łącznie z wyprowadzeniem tam szybu windy i dobudowaniem kondygnacji do głównej klatki schodowej. Inwestycja prowadzona jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

widok strychy w perspektywie

Jednym z najważniejszych celów inwestycji jest uporządkowanie wewnętrznej przestrzeni budynku instytutu. Przeniesienie biur na poddasze umożliwiło zaprojektowanie nowych sal, przeznaczonych na działania artystyczne. We wschodnim skrzydle naszej siedziby powstaje właśnie przestronna sala prób muzycznych. Już niedługo zabrzmią w niej pierwsze nuty naszych projektów artystycznych. A przed modernizacją znajdowały się tu dwie kondygnacje biur różnych działów MIK-u.

wschodnie skrzydlo mazowiecki instytut kultury min

W księgozbiorze Mazowieckiego Instytutu Kultury znajduje się wiele ciekawych tomów poświęconych wszystkim dziedzinom kultury. Do tej pory biblioteka MIK-u miała charakter reprezentacyjny. Po zakończeniu przebudowy i modernizacji budynku przy Elektoralnej 12 planowane jest uruchomienie czytelni – miejsca pracy dla miłośników kultury i sztuki, studentów kierunków artystycznych, ludzi nauki i pasjonatów. Przestrzeń biblioteki zostanie zaaranżowana na nowo. Już niedługo podamy więcej szczegółów i przedstawimy katalog zbiorów.

biblioteka mik min

logotypy inwestora www mik min

2018

Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem  i dostawą niezbędnego wyposażenia.

Wartość: 363 289,30 zł –  w całości sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2016
Montaż zestawu hydroforowego i wymiana instalacji hydrantowej oraz zastosowanie rozwiązań zmierzających do dostosowania do odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej w siedzibie MIK

  1. Całość : 82 802,36 zł, w tym:
    Samorząd Województwa Mazowieckiego – 61 889,03 zł
  2. Zakup samochodu dostawczego
    Samorząd Województwa Mazowieckiego – 118 080,00 zł
  3. Zakup serwera rack’owego, oprogramowania i sprzętu serwerowego na potrzeby MIK
    Samorząd Województwa Mazowieckiego – 85 239,00 zł

 2015
Filmowe Mazowsze- e-portal Mazovia Warsaw Film Commision

Całość 671 239,88 zł
w tym:
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 202 880,40 zł

2013
Równy dostęp do kultury i przeciwdziałanie wykluczeniu – modernizacja i zakup wyposażenia dla MCKiS (obecnie MIK)

Zakres prac wykonanych w ramach zadania to m.in. sporządzenie ekspertyz dotyczących nośności stropu w Sali Widowiskowej, zakup, dostawa i montaż 5 szt. sztankietów i 4 szt. regulatorów mocy reflektorów, dostawa pętli indukcyjnej oraz malowanie ścian i sufitu w Sali po pracach montażowych.

Całość : 334 476,56
w tym:
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 98 086,99 zł

2011
Nowoczesna edukacja kulturalna Mazowsza – zakup techniki dla MCKiS (obecnie MIK)

Zakupiono i zainstalowano: wyposażenie elektroakustyczne oraz komplet profesjonalnego oświetlenia estradowo-scenicznego do Sali Widowiskowej MCKiS. Zakupiono sprzęt nagłaśniający i multimedialny umożliwiający realizację przez Centrum imprez plenerowych.

Całość: 319 027,72 zł
w tym:
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 171 699,60 zł

2010
Zwiększenie dostępności do kultury poprzez renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki (obecnie MIK) – stworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych

Przeprowadzono prace renowacyjne przy elewacjach, wykonano modernizację terenu zieleni przed budynkiem. W siedzibie MCKiS została zamontowana winda osobowa dostosowana do przewożenia osób niedowidzących, niedosłyszących i z dysfunkcjami narządów ruchu, zamontowano również plan tyflograficzny budynku pomagający w poruszaniu się osobom z dysfunkcją wzroku. Z myślą o tych osobach zostało również wykonane równoległe oznaczenie stopni schodów w głównej klatce schodowej oraz przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń zostały zamontowane tabliczki dotykowe wykonane alfabetem brail’a. W wyniku realizacji części inwestycyjnej projektu MCKiS rozszerzyło swoją ofertę programową o Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zamontowano nowoczesny system zabezpieczający okna budynku przed włamaniem oraz kupiono i zamontowano nadajnik do bezprzewodowego internetu.

Całość 1 695 061,10 zł
w tym:
Samorząd Województwa Mazowieckiego – 558 030,69 zł.

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201