przejdź do treści

Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do kultury poprzez nadbudowę, przebudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Projekt będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wykonaj”. Koncepcja przewiduje prace w zakresie przebudowy wnętrza obiektu, w tym podniesienie kalenicy, dzięki czemu nastąpi przywrócenie formy dachu sprzed II Wojny Światowej poprzez odtworzenie przywrócenie stanu historycznego (rekonstrukcja substancji zabytkowej), przebudowy istniejących instalacji sanitarnych, elektrycznych wraz z remontem warstw stropodachu nad salą widowiskową i remontem tarasu nad portykiem kolumnowym.

W ramach projektu planowane jest uporządkowanie przestrzeni w budynku i stworzenie czytelnego układu poszczególnych stref funkcjonalnych, w tym przeniesienie większości pomieszczeń administracyjnobiurowych do wyodrębnionej przestrzeni nieużytkowanego poddasza i oddzielenie ich od sal wielofunkcyjnych, przystosowanych do prowadzenia zróżnicowanych działań kulturalno-edukacyjnych.

W wyniku projektu poprawi się dostępność obiektu dla osób zainteresowanych ofertą programową MIK, w tym dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje też zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.

Inwestycja w zasadniczym stopniu podniesie funkcjonalność zabytkowego gmachu (wzrost pow. użytkowej o 464,44 m2 - o 21,34% ) oraz umożliwi rozwinięcie prowadzonej działalności kulturalno-edukacyjnej, wpłynie na wzrost efektywności pracy zespołów pracowniczych i na lepsze realizowanie zadań statutowych w zakresie kultury.

Projekt umożliwi wprowadzenie wzbogaconej oferty programowej skierowanej do szerokich grup docelowych: odbiorców indywidualnych (dzieci i młodzieży, osób dorosłych, seniorów, w tym członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, osób niepełnosprawnych, turystów i mieszkańców regionu) i instytucjonalnych
(JST, NGO, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, szkoły).

Wartość całego projektu : 6 797 621 ,49 zł
W tym:
Środki wspólnotowe (unijne)  3 464 316,61 zł
Środki Samorządu Województwa Mazowieckiego  3 303 664,37 zł

Informacja prasowa „Trwa rozbudowa Mazowieckiego Instytutu Kultury”, 19 czerwca 2018 r. – POBIERZ TEKST i ZDJĘCIE  >>>

 

logotypy inwestora www mik min

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl