Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Mazowiecki Fundusz Teatralny zaprasza na kolejną edycję!

Mazowiecki Fundusz Teatralny wspiera edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jeśli jesteś przedstawicielem środowiska zainteresowanego edukacją kulturalną: instruktorem teatralnym, animatorem kultury, nauczycielem, bibliotekarzem – ten projekt jest dla Ciebie! Jego adresatem są też uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i finansowe. Na zgłoszenia czekamy do 19 stycznia 2024 r.

grafika na żółtym tle fioletowy napis Nabór

Mazowiecki Instytut Kultury przystępuje do realizacji kolejnej edycji projektu Mazowiecki Fundusz Teatralny, który powstał w 2018 roku i obejmuje swym zasięgiem Województwo Mazowieckie. Kilkuletnia praca nad realizacją Funduszu pozwoliła zapoznać się z potrzebami i oczekiwaniami uczestników, i uzupełnić oraz rozbudować projekt o kolejne działania. Program Mazowieckiego Funduszu Teatralnego adresowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą, do instruktorów teatralnych, nauczycieli, animatorów, ale także młodych artystów. Kadra prowadząca zajęcia to znakomici wykładowcy – specjaliści i artyści z wyjątkowym dorobkiem w swojej dziedzinie.

Realizacja Funduszu obejmuje szerokie spektrum tematyczne:

MÓJ TEATR – Trening Szkoleniowy

Rozumiejąc znaczenie edukacji teatralnej, prowadzimy cykl treningów teatralnych realizowanych w Warszawie dla instruktorów, jak również spotkania warsztatowe skierowane do grup teatralnych w ich siedzibie.

Głównym celem Treningu jest podnoszenie wiedzy pedagogiczno-teatralnej kadry pracującej z grupami teatralnymi skupiającymi wykonawców w różnym wieku – dzieci, młodzież czy seniorów. Trening Szkoleniowy to cykl warsztatów organizowanych w systemie sesji dwudniowych raz w miesiącu w siedzibie MIK oraz warsztaty dla instruktorów i uczestników grup w ich siedzibie. Pod fachowym okiem wybitnych specjalistów instruktorzy będą rozwijać swoje umiejętności, odkrywać nowe pomysły, omawiać różne aspekty prowadzenia zajęć teatralnych z młodymi artystami. Otrzymają finansową pomoc i merytoryczne wsparcie – możliwość konsultacji artystycznych oraz udziału w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę z różnych ośrodków i instytucji teatralnych. Program współpracy z jedną grupą treningową obejmuje dwa lata. Do udziału w programie MÓJ TEATR zostaną wybrane, w konkursie, osoby, które złożą poprawnie wypełnioną aplikację.

Zgłoszenia do programu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2024 r. adres e-mail: a.mizinska@mik.waw.pl z dopiskiem MÓJ TEATR

OBJAZDOWA AKADEMIA TEATRALNA – Otwarte Warsztaty Artystyczne

Celem programu jest wzmocnienie wiedzy i umiejętności instruktorów, animatorów, nauczycieli poprzez prowadzenie jednodniowych Warsztatów Artystycznych w miejscu ich pracy. Szkolenie ma charakter otwarty i skierowany jest do osób, które nie posiadają odpowiedniego przygotowania, a ich praca z młodymi artystami nie ma charakteru długofalowego – np. przygotowanie do konkursów recytatorskich, okazjonalne występy teatralne itp. Najczęściej „zamawiane” są warsztaty z zakresu kultury słowa czy emisji głosu. Warunkiem przyjazdu wykładowcy jest zgłoszenie tematu szkolenia i udział w warsztatach co najmniej 15 osób. Udział w programie Objazdowa Akademia Teatralna odbywa się na podstawie wypełnionego Zgłoszenia – Załącznik nr 2.

Zgłoszenia do programu można przesyłać w dowolnym terminie na adres e-mail: a.mizinska@mik.waw.pl z dopiskiem OBJAZDOWA AKADEMIA TEATREALNA.

POGOTOWIE TEATRALNE

Kontynuacja współpracy z instruktorami, którzy ukończyli Trening Szkoleniowy. Wspieramy ich działalność, pomagając w obszarach, w których potrzebują wsparcia. To przede wszystkim konsultacje artystyczne, warsztaty dla grup teatralnych lub instruktorów.

Chcemy nadal wspomagać działalność grup teatralnych, które widzą możliwość rozwoju artystycznego we współpracy w ramach Mazowieckiego Funduszu Teatralnego. Instruktorzy, po zgłoszeniu problemu, nad którym chcą pracować, otrzymają pomoc merytoryczną w formie konsultacji artystycznych, warsztatów z zespołem teatralnym lub szkoleniem tematycznym dla instruktorów.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: a.mizinska@mik.waw.pl

Na tej podstawie zostaną uzgodnione terminy i warunki realizacji odpowiednich warsztatów artystycznych oraz podjęte stosowne działania formalne.

Koordynator projektu: Anna Mizińska a.mizinska@mik.waw.pl tel. 22 586 42 14

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201