Usługa języka migowego

Program Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych

Artykuł archiwalny

Program Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych (PATON) obejmuje szereg projektów przygotowywanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami oraz we współpracy z nimi, realizowanych zarówno w Warszawie jak i na terenie województwa mazowieckiego.

Ideą programu jest podejmowanie działań ograniczających bariery dostępności kultury, prowadzenie badań potrzeb kulturalnych osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności architektonicznej instytucji kultury, a także realizowanie nowatorskich projektów włączających o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Wybrane działania programu:

  • Projekt Kinosfera bez barier jest wynikiem ewaluacji projektu Zakochaj się w kulturze prowadzonego w Warszawie od 2011 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury przez Fundację Kultury bez Barier – filmy z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących oraz pętlą indukcyjną dla słabosłyszących. Jest to wydarzenie kulturalne dostępne dla wszystkich;
  • Projekt Kultura włączania realizowany jest od 5 lat w na terenie Mazowsza i przeprowadzany w modelu edukacji włączającej. W 2018 r. będzie realizowany w Sokołowie Podlaskim. Projekt zakłada realizację szeregu wydarzeń, które przybliżą mieszkańcom, dzieciom i młodzieży potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Aby zrozumieć potrzeby kulturalne osób z niepełnosprawnościami sami musimy mieć możliwość poczucia choć przez chwilę jak to jest gdy nie widzimy, nie słyszymy lub nie możemy poruszać się, również w kontekście wydarzenia artystycznego. O Kulturze włączania  >>

Spacer dostępności 2014. Fot. Rafał Chojnacki

  • „Wymyśl siebie od nowa” warsztaty dramy dla osób z niepełnosprawnością słuchu oraz dla osób słyszących – zwieńczeniem pracy młodzieży był spektakl „Prosta historia” (2014 – 2015).

Na zdjęciu uczestnicy warsztatów „ Wymyśl siebie od nowa” w akcji podczas spektaklu „Prosta historia”. Na pierwszym planie uśmiechnięta dziewczyna (słysząca) recytuje wiersz w tłumaczeniu na Polski Język Migowy. Drugi plan przedstawia tańczący tłum – osoby z niepełnosprawnością słuchu oraz osoby słyszące

  • tłumacz PJM on – line w punkcie informacyjnym MIK (od 2015);
  • Teatr Mazowiecki – wybrane spektakle tłumaczymy na Polski Język Migowy;
  • badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób Głuchych i słabosłyszących, oraz niewidomych i słabosłyszących (2016 i 2017). Pobierz publikację  >>
  • „Spacerownik po Głuchej Warszawie” to program, mający na celu promowanie kultury i historii Głuchych zarówno w środowisku osób słyszących, jak i niesłyszących, a także próbę przełamania stereotypów na temat Głuchych wśród osób słyszących i stworzenia okazji do spotkania się dwóch światów. (2016);
  • „Przedszkolaki Bez Barier” Spotkania miały na celu uwrażliwić dzieci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, pokazać im że osoby niewidome, głuche, niepełnosprawne ruchowo, pomimo ograniczeń maja takie same potrzeby jak one. Tak jak one lubią się bawić, śmiać, śpiewać, rysować czy wygłupiać (2017).

Na zdjęciu sala przedszkolna, w tylnej części sali w półkolu siedzą zasłuchane dzieci. Z lewej strony widać część osoby niewidomej z białą laską , natomiast ze strony prawej wyłania się osoba z niepełnosprawnością ruchu siedząca na wózku.

  • Teatr Ruchu Balonik realizuje program terapii przez taniec. Członkami zespołu jest grupa 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i znacznym w wieku od 25 do 55 lat. Terapia przez taniec przywraca spontaniczność w zabawie, zmniejszenie napięcia psychofizycznego, poprawę koordynacji ruchowej i kondycji. Zajęcia są nauką o muzyce, ale przede wszystkim zabawą z rekwizytem w rytmie muzyki z całego świata. BALONIK ma na swoim koncie wiele wyróżnień artystycznych. O Baloniku  >>

Na zdjęciu teatr ruchu „Balonik”. Uczestnicy ubrani na czarno przyozdobieni czerwono – żółto – pomarańczowymi paskami imitującymi ogień. Tancerze machają rękami.

Publikacje:

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201