Usługa języka migowego

Festiwal Teatralny InQbator

napis inqbator trzymany przez młodych ludzi

Festiwal Teatralny InQbator to wielkie święto teatralne w Ostrołęce, na które składają się spektakle sceniczne i plenerowe, warsztaty, działania performatywne, a także spotkania z wybitnymi twórcami teatru.  Festiwal jest projektem artystycznym, edukacyjnym i integracyjnym. Prezentuje ważne wydarzenia teatralne w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych. Jest cyklem wydarzeń, które dają możliwość obserwacji nurtów tworzących współczesną scenę teatralną – polską i zagraniczną. 

Ambicją twórców festiwalu jest możliwość skonfrontowania ze sobą jak największej ilości, powiązanych ideą przewodnią spektakli.

Właśnie „tematyczność” festiwalu jest cechą wyróżniającą go spośród innych festiwali tego typu. Każda edycja wydarzenia będzie kolejnym „inQbatorem” innej formy teatralnej. Głównym zadaniem festiwalu jest budowanie dialogu między różnymi kulturami, także między tzw. “kulturą niską” i “kulturą wysoką”, pomostów między pokoleniowych oraz propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze. Projekt jest adresowany do twórców, studentów, młodzieży, animatorów ruchu teatralnego, a przede wszystkim do społeczności lokalnej.

Festiwal Teatralny InQbator to projekt artystyczny, edukacyjny i integracyjny prezentujący ważne wydarzenia teatralne w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych. Festiwal ma w programie wiele powiązanych ideą przewodnią spektakli, warsztatów, paneli dyskusyjnych i spotkań twórców z publicznością. „Tematyczność” festiwalu jest cechą wyróżniającą go spośród innych wydarzeń tego typu.

festiwalinqbator.pl

Koordynator projektu: Magdalena Chabros m.chabros@mik.waw.pl tel. 22 586 42 04.

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201