Usługa języka migowego

Postępowanie Nr DAI.26.1.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Mazowieckiego Instytutu Kultury – CPV 32322

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201