Usługa języka migowego

Zapytanie ofertowe: DAI.21.8.2020.4 – Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach biurowych oraz instalacji wentylacji i specjalistycznej klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum w Mazowieckim Instytucie Kultury

Zapytanie ofertowe: DAI.21.8.2020.4 – Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach biurowych oraz instalacji wentylacji i specjalistycznej klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum w Mazowieckim Instytucie Kultury. 45331200-8 – instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Decyzja Pozwolenie na budowę

Opis wielobranżowy

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Przedmiar

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl