Kierownictwo

Dyrektor: Magdalena Ulejczyk
Zastępca Dyrektora ds. artystycznych: Izabela Bednarczyk
Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych: Elżbieta Krzewska
Główny Księgowy: Marianna Świtulska