Majątek

Majątek MIK brutto (stan na dzień 31.12.2014r.) 12 651339,78

L.p. tytuł wartość
1. Wartości niematerialne i prawne  562 015,01
2. Środki trwałe 11 024 399,82
3. Pozostałe środki trwałe 1 064924,95

MIK otrzymał w zarząd od Samorządu Województwa Mazowieckiego budynek stanowiący główną siedzibę instytucji, położony przy ulicy Elektoralnej 12 w Warszawie.
Ma on powierzchni użytkowej 2667 m², został wpisany do rejestru zabytków.
Ponadto MIK jest właścicielem budynku przy ul. Marszałkowskiej 28, w którym prowadzona jest działalność Kina Luna.

MIK również od Zarządu Gospodarki Nieruchomościami wynajmuje w Warszawie lokale na potrzeby galerii:

  • "TEST", ul. Marszałkowska 34/50
  • "XX1", Al. Jana Pawła II 36
  • "FOKSAL", ul. Foksal 1/4

INFORMACJA  O  FLOCIE  SAMOCHODOWEJ
MAZOWIECKIEGO  INSTYTUTU  KULTURY   W  WARSZAWIE 

 

Liczba samochodów

3

Marka

OPEL

SKODA

FORD

Model

Vivaro 2,0 L2H2

Octavia 1,6 TOUR

FT 350 TD 2402ccm

Ilość miejsc

9-osobowy

5-osobowy

dostawczy do 3,5 t

Data produkcji

2012

2012

2005

Data zakupu

2012

2012

2005

Koszt brutto zakupu

94.956,00 zł

45.940,50 zł

111.018,00 zł

Charakter wykorzystania

Samochody przeznaczone do przewozu osób i mienia MIK
(w tym m.in. artystów, animatorów, eksponatów, instrumentów muzycznych oraz sprzętu technicznego).