Struktura

I. PODSTAWY PRAWNE

 

Mazowiecki Instytut Kultury działa na zasadach określonych Regulaminem Organizacyjnym. Regulamin opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

    art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 423, z późn. zm.);
    § 14 Statutu Mazowieckiego Instytutu Kultury stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 158/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2014 r.;
    opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego wyrażonej w Uchwale nr 1241/376/14
z dnia 9 września 2014 r.

 


II. STRUKTURA

  Dyrekcja:

- Dyrektor
- Zastępca Dyrektora ds. artystycznych;
- Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych;
- Główny Księgowy.

W Instytucie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:


1)    Działy:
a) Dział Finansowo – Księgowy,
b) Dział Techniczny,
c) Dział Administracyjno – Inwestycyjny,
d) Dział Organizacyjny,
e) Dział Marketingu i Promocji,
f)  Dział Impresariatu Muzycznego,
g) Dział Edukacji,
h) Dział Teatru,
i) Dział Galerii i Wystaw,

2)    Jednostki wyspecjalizowane:
a) Mazowiecki Fundusz Filmowy