Zamówienia publiczne

Przetargi trwające

Zapytanie ofertowe: DAI.21.8.2020.4 – Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach biurowych oraz instalacji wentylacji i specjalistycznej klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum w Mazowieckim Instytucie Kultury

 

Zapytanie ofertowe: DAI.21.8.2020.4 – Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w trzech pomieszczeniach biurowych oraz instalacji wentylacji i specjalistycznej klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum w Mazowieckim Instytucie Kultury. 45331200-8 – instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Decyzja Pozwolenie na budowę

Opis wielobranżowy

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Przedmiar

Rozdzielenie wody użytkowej od hydrantowej w kinie Luna w Warszawie ul. Marszałkowska 28 - CPV – 45300000 – 0.

ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej

Umowa wraz z opisem przedmiotu zamowienia

Klauzula informacyjna