Usługa języka migowego

Zapraszamy do skorzystania z programu „Kulturalna Szkoła na Mazowszu”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Za symboliczną złotówkę nasze spektakle obejrzało już 36 klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych – to ponad 1000 młodych widzów. A będzie ich jeszcze więcej!

grafika: na fioletowym tle uproszczony rysunek frontu budowli klasycystycznej z czterema kolumnami, napis kultura za złotówkę

Program umożliwia uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych skorzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Program jest organizowany na terenie województwa mazowieckiego i będzie realizowany w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Preferencyjna cena biletu w ramach programu wynosi 1 zł (brutto). Z programu mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych (klasy od 1-8)  i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych i ich opiekunowie. Przed wysłaniem formularza prosimy o kontakt i ustalenie szczegółów mailowo: m.elson@mik.waw.pl lub telefonicznie 601 660 281.

Nasza oferta dla szkół w ramach programu obejmuje:

Koncerty w ramach projektu Space of Jazz

Prezentujemy czołowych polskich muzyków poruszających się w nurcie jazzu. Dajemy szansę na wymianę energii między muzykami a publicznością.

Koncerty w ramach projektu Open Sound

Na scenę Open Sound zapraszamy wykonawców muzyki alternatywnej dla mainstreamu; twórców młodych – niekoniecznie wiekiem, ale także młodych dorobkiem.

Koncerty edukacyjne w ramach cyklu Lekcja muzyki

Lekcja muzyki to program dla klas 6-8 szkół podstawowych. Młodzież uczestnicząca w cyklu będzie miała okazję poznać różne style muzyczne oraz usłyszeć wybitnych polskich artystów sceny jazzowej i rozrywkowej. Każde spotkanie jest połączeniem koncertu z pogadanką o elementach muzyki, instrumentach i kompozytorach związanych z tymi gatunkami. W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się sześć koncertów, po trzy w każdym semestrze (od października do maja) BILETY SPRZEDANE.

Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży

Scena Młodego Widza to prezentacja ciekawych i innowacyjnych spektakli oraz projekt edukacyjny. Po spektaklu odbywają się warsztaty wokół tematów poruszanych w przedstawieniu oraz spotkania z twórcami i autorami sztuk. Widowiska odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu. W najbliższym czasie:

  • 19 września 2022 r. Jajo w sieci – BILETY SPRZEDANE;
  • 21 października 2022 r. Jajo w sieci BILETY SPRZEDANE;
  • 21 listopada 2022 r. Wędrówki Nabu (dla uczniów klas VI – VIII) BILETY SPRZEDANE;
  • 2 grudnia 2022 r. Natura ludzka spektakl z poezją Bolesława Leśmiana BILETY SPRZEDANE;
  • 12 grudnia 2022 r. Jajo w sieci BILETY SPRZEDANE;

Pozostałe wydarzenia są odpłatne zgodnie z obowiązującym Cennikiem dostępnym na stronie mik.waw.pl.

Jak wziąć udział w programie Kulturalna Szkoła na Mazowszu?

Warunkiem udziału w programie jest przesłanie do Mazowieckiego Instytutu Kultury wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do Programu Kulturalna szkoła na Mazowszu (do pobrania poniżej).

UWAGA! Treść karty zgłoszenia szkoły do programu, zaakceptowana przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, powinna wynikać z uprzednio dokonanych przez szkołę, uzgodnień z pracownikami MIK terminu wizyty i jej celu, które potem wpisane są w karcie zgłoszenia (np. warsztat/spektakl – ze wskazaniem liczby wydarzeń oraz tytułów). Formularz musi być podpisany przez dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły i przesłany co najmniej na 5 dni przed planowanym przyjazdem w formie skanu na adres: kasa@mik.waw.pl

Instytut zastrzega sobie prawo do przyjmowania zgłoszeń zgodnie z dostępnością oferty.

Zasady korzystania z oferty MIK w ramach Programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu określa Regulamin dostępny poniżej.

O Mazowieckim Instytucie Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Mieścimy się w samym centrum Warszawy, przy ul. Elektoralnej 12. Nasze działania to miedzy innymi spektakle teatralne, festiwale, cykle koncertowe i projekty interdyscyplinarne; stała praca galerii sztuki i edukacja. Aktualny repertuar na www.mik.waw.pl

PLIKI DO POBRANIA

grafika: zdjęcie trzech muzyków podczas koncertu - perkusista, kontrabasista i saksofonista

 

ZOBACZ: Repertuar MIK w grudniu 2022 r. w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl