przejdź do treści

Do 24 kwietnia | "Nasze Fascynacje 2005-2014" - wystawa fotografii przyrodniczej Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody

Wierzbowa Wyspa Fot. Maciej Pawelec

Nasze Fascynacje 2005-2014 - wystawa fotografii przyrodniczej Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody

4 - 24 kwietnia 2017 r. | Mazowiecki Instytut Kultury, Sala Elektorska

Najnowsza wystawa prac członków Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody jest wystawą retrospektywną, na której zebrano najciekawsze zdjęcia pochodzące z konkursów na Fotografa Roku. Możemy oglądać pięćdziesiąt zdjęć trzydziestu pięciu autorów nagradzanych na przestrzeni dziesięciu lat, od 2005 do 2014 roku.

Podobnie, jak inne coroczne edycje, wystawa nosi tytuł Nasze Fascynacje. Oglądając zdjęcia możemy prześledzić, jak kształtowały się w ciągu tej dekady tendencje w fotografowaniu przyrody oraz zainteresowania autorów, które skupiając się głównie wokół rodzimej przyrody, wybiegały też znacznie dalej, sięgając innych rejonów, a w szczególności zimnej północy. Na podstawie zdjęć z tego okresu widać, jak wzrastała popularność fotografii przyrodniczej. Powiększająca się rzesza nagradzanych autorów jest tego najlepszym świadectwem. Fotografie są też wykładnikiem zmian, jakie dokonywały się i nadal dokonują w ekosystemach. Wzrost liczby fotografowanych gatunków, szczególnie tych rzadszych, i sama ilość zdjęć pokazują, że niektóre gatunki stały się liczniejsze. Niestety degradacja wielu środowisk, szczególnie podmokłych spowodowała znikanie gatunków oglądanych kiedyś na zdjęciach. Coraz trudniej też sfotografować krajobraz bez budynków czy przewodów wysokiego napięcia. W fotografii przyrodniczej, jak i w innych dziedzinach panują mody. Pojawiają się tematy, które na pewien czas stają się bardziej popularne niż inne. Fotografowane są na przykład określone gatunki w ruchu podczas polowania, toków czy walki. W makrofotografii są to tła wysycone bokehem, w fotografii krajobrazu z kolei zdjęcia na długich czasach naświetlania. Choć wystawa swym zasięgiem czasowym tego nie obejmuje, w ostatnich latach bardzo popularne stały się zdjęcia z ruchem kołowym gwiazd.

Wszystkie zdjęcia prezentowane na wystawie, charakteryzują się wysokim poziomem artystycznym i technicznym. Widać, jak przez lata wzrastała wiedza i doświadczenie fotograficzne i przyrodnicze autorów. Można zauważyć także, jak jakość zdjęć polepszała się wraz z postępem technologicznym. Pokazane zdjęcia, jednak głównie i przede wszystkim są obrazem dziesięcioletniej historii fotografii przyrodniczej i ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą, ich pasji i fascynacji.

Wstęp wolny. Ekspozycja znajduje się w Sali Elektorskiej, w której okresowo odbywają się zamknięte spotkania. Zainteresowanych zwiedzaniem wystawy prosimy o wcześniejszy kontakt w sprawie ustalenia dostępności – tel. 22 586 42 59.

Latogad Fot. Robert Dejtrowski

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl