przejdź do treści

Kultura włączania

logo kultura włączania

Podnoszenie kompetencji kadr kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej.

Realizacja projektu: Żuromin, marzec – listopad 2016

Ideą zadania jest identyfikowanie, inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz podniesienie kompetencji kadr w tym zakresie w woj. mazowieckim. Zadanie będzie realizowane na przykładzie miasta Węgrów, w którym modelowe działanie szkoły podstawowej, stowarzyszeń na rzecz edukacji włączającej, może być inspirującym  przykładem dla innych ośrodków Mazowsza. Przedstawiciele zainteresowanych podmiotów kultury będą mogli w praktyce poznać metody pracy i poszerzyć swoje umiejętności w kontakcie ze specjalistami.

W ostatnich latach w systemach edukacji krajów wysokorozwiniętych, zarówno prawo oświatowe, jak też rozwiązania organizacyjne, odeszły od modelu segregacyjnego, etykietującego uczniów z określoną niepełnosprawnością.  Rozwój systemów edukacji w Europie zmierza w kierunku systemów otwartych i uwzględniających potrzeby każdego dziecka kształconego w jego rejonowej szkole.  Odnosi się to do kwestii równych szans, rozumianych w kategoriach rzeczywistego dostępu do różnorodnych form kształcenia, poszanowania indywidualnych różnic istniejących między poszczególnymi osobami.

Przepisy prawa w Polsce określają potrzebę opracowania indywidualnej ścieżki rozwoju dziecka niepełnosprawnego, poczynając od wychowania przedszkolnego przez wszystkie etapy kształcenia, zawierającej ofertę edukacyjno-wychowawczą, zróżnicowane formy kształcenia, w tym alternatywne możliwości spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zalecenia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia specjalistyczne oraz propozycje wspomagania rodziny w jej wychowawczej i opiekuńczej roli. Edukacja włączająca jest coraz częściej stosowanym modelem pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jej powodzenie zależy od zintegrowanego działania wielu instytucji. Również instytucji kultury.  

Idea „kultury włączającej”, która jest przedmiotem planowanego zadania jest ściśle związana z procesem integracji społecznej i promowaniem pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne. Kultura włączająca nabiera szczególnego znaczenia w kontekście uczenia się przez całe życie.  

Działalność podmiotów kultury (bibliotek, domów kultury, fundacji, stowarzyszeń etc.) stanowią kontynuację procesów edukacji włączającej zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej.  Jednym z filarów „kultury włączającej” jest zatem odpowiednie przygotowanie kadr i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dlatego ważne jest wskazanie szczególnej roli podmiotów kultury  we wspieraniu tego modelu edukacyjnego.

Relacja filmowa z Festiwalu Power On 2014

Ideą Kultury włączania jest zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie osób z niepełnosprawnościami do życia społecznego w jak najpełniejszym zakresie. Staramy się znosić bariery mentalne, psychologiczne i edukacyjne w odbiorze niepełnosprawności oraz wspierać rozwiązania techniczne, infrastrukturalne i architektoniczne, które ułatwiają funkcjonowanie osobom o specjalnych potrzebach. Chcielibyśmy bardzo promować postrzeganie niepełnosprawności w szerszym, społecznym kontekście, który przełamuje stereotypy.

W 2015 roku trzecia edycja projektu Kultura włączania odbywała się w mazowieckim Węgrowie. Polecamy Państwa uwadze film, który powstawał podczas realizacji projektu i w ten sposób stał się jego wizytówką.

Festiwal Power On Wegrow 2015 from Obserwatorium Kultury on Vimeo.

 

Fotorelacja z Festiwalu Kultura włączania >>>

Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury
Partner: Węgrowski Ośrodek Kultury
Koordynator: Norbert Późniewski (MIK), tel. 22 586 42 21, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

LOGO kultura włączania

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl