przejdź do treści

Kultura włączania

Ideą projektu jest identyfikowanie potrzeb oraz inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz zmiana społecznego modelu postrzegania niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji kadr z terenu Mazowsza w tym zakresie. W 2019 roku projekt będzie realizowany w Mińsku Mazowieckim

logo www kultura wlaczaniaMIK min

Edukacja włączająca jest coraz częściej stosowanym modelem pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jej powodzenie zależy od zintegrowanego działania wielu instytucji, w tym instytucji kultury. Idea „kultury włączającej”, która jest przedmiotem naszego projektu, jest ściśle związana z promowaniem pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne. Jednym z jej filarów jest odpowiednie przygotowanie kadr i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie.

2019 |  Mińsk Mazowiecki

7. edycja Kultury Włączania odbywała się w 2019 roku w Mińsku Mazowieckim. Zrealizowaliśmy wiele wydarzeń, które trwały do grudnia 2019 roku takich jak: pokaz meczu rugby na wózkach; warsztaty z audiodeskrypcji, projekcja filmu „Miasto 44” (z audiodesktypcją i napisami dla niesłyszących) dla uczniów szkół średnich połączony z dyskusją prowadzoną przez osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Spektakl Teatru 21 „Śmiertelnie trudna gra”.

Pełna informacja o edycji 2019>>

mężczyźni na wózkach inwalidzkich na sali gimnastycznej

 

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

logo MKiDN

20 logo cobranding

 

2018 | Sokołów Podlaski 

6. edycja Kultury Włączania odbywała się w 2018 roku w Sokołowie Podlaskim. Zrealizowaliśmy wiele wydarzeń od maja do grudnia 2018 roku takich jak: pokaz meczu rugby na wózkach wraz z prelekcją o bezpieczeństwie przy uprawianiu sportów wodnych i bezpieczeństwie komunikacyjnym; warsztaty dla pracowników instytucji kultury i nauczycieli, na temat dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnościami, projekcja filmu „1920 Bitwa Warszawska” (z audiodesktypcją i napisami dla niesłyszących) dla uczniów szkół średnich połączony z dyskusją prowadzoną przez osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Spektakl Teatru 21 „Śmiertelnie trudna gra” został przedstawiony dla dzieci klasy 3 – 6 szkoły podstawowej.

 

2017 | Radom

2016 | Żuromin

W 2016 roku projekt został zrealizowany w Żurominie, gdzie zostały przeprowadzone min. warsztaty z audiodeskrypcji dla dzieci, pokaz filmu Miasto 44 z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących – była to forma doświadczenia dla młodzieży sprawnej. Dla gimnazjalistów i licealistów został zorganizowany pokaz meczu rugby na wózkach. Dla społeczności radomskiej zawisło pięć wystaw wielkoformatowych o tematyce niepełnosprawności oraz podsumowujące projekt.

2015 | Węgrów

W 2015 roku projekt Kultura Włączania odbywał się w Węgrowie i składał się z różnorodnych działań: wystaw plenerowych, warsztatów, konkursu plastycznego, pokazu filmowego, spektaklu i seminariów dla pracowników instytucji kultury i nauczycieli. W programie projektu znalazł się także ponownie Festiwal POWER ON.

 2014 | Ostrów Mazowiecka

W 2014 roku projekt odbył się w Ostrowi Mazowieckiej i – obok edukacji włączającej – podjął temat brytyjskiej koncepcji Audience Development (Rozwój Widowni) definiującej sposób pracy organizacji i instytucji sektora kultury, który skoncentrowany jest na rozwoju ilościowym i jakościowym publiczności wydarzeń kulturalnych. W 2014 roku w ramach Kultury Włączania zrealizowaliśmy dwa projekty animacyjne, Festiwal POWER ON, seminarium dla animatorów kultury i pracowników samorządów.

2013 | Wieliszew, Łajski

Kultura Włączania po raz pierwszy została realizowana w 2013 roku. Projekt rozpoczął się organizacją panelu eksperckiego nt. edukacji i kultury włączającej z udziałem pedagogów, ekspertów ds. edukacji włączającej, animatorów kultury, dyrektorów instytucji. Częścią projektu była także realizacja działań animacyjnych i artystycznych zrealizowanych przez zaproszonych animatorów. Następnie w Wieliszewie oraz w Łajskach odbyło się seminarium dla pracowników i dyrektorów instytucji kultury Edukacja włączająca a instytucje kultury połączone z Festiwalem POWER ON (ON – popularny skrót określający osoby niepełnosprawne) i pokazem metod animacyjnych wspierających zasady edukacji włączającej. Na zakończenie projektu powstała publikacja Kultura Włączania (do pobrania PDF) będąca próbą prezentacji metod animacyjnych oraz organizacji i podmiotów, które mogą być przydatne we wdrażaniu zasad społecznego modelu postrzegania niepełnosprawności w instytucjach kultury.

KoordynatorNorbert Późniewski (MIK) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 586 42 21.

Jeśli chcesz, abyśmy projekt Kultura Włączania przeprowadzili w Twoi mieście

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo kultura włączania
Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl