przejdź do treści

Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu

Reintegracja społeczna z użyciem działań kulturalnych wspomaga rewitalizację obszarów zdegradowanych.

logotyp projektu

W 2018 roku Mazowiecki Instytut Kultury przystąpił do kontynuacji projektu Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu. Start projektu poprzedzono opracowaniem raportu opartego o analizę dotychczasowych, gminnych programów rewitalizacji, których treść potwierdza tezę o niedocenieniu roli kultury.

Celem projektu jest modelowa reintegracja społeczna z użyciem działań kulturalnych, istotnie wspomagających proces rewitalizacji. Odbiorcą modelu są małe i średnie miasta Mazowsza. Otrzymają one wsparcie merytoryczne instytutu i jego partnerów – Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

W pracach nad projektem, moderowanym przez zaproszonych ekspertów, indywidualnych i instytucjonalnych, kluczowa jest żywa relacja z partnerami w „terenie” – samorządami, regionalnymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Równie istotną częścią projektu jest pogłębiona diagnoza potrzeb społeczności i potencjałów gmin zaproszonych do ścisłej współpracy. Wybrane miasta – Góra Kalwaria, PułtuskSokołów Podlaski – charakteryzuje znaczący potencjał dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego odzwierciedlającego ich wielokulturowość). Stanowi on znakomitą bazę dla planowanych działań.

Projekt, jego metoda, opiera się na współpracy i wymianie wiedzy pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami tj. partnerami i ekspertami zaproszonymi przez Mazowiecki Instytut Kultury oraz interesariuszami procesu rewitalizacji. Wobec powyższego, obok opracowania koncepcji modelowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, istotny jest moduł szkoleniowy realizowany przez MIK i jego ekspertów, w tym instytucjonalnych.

Oczekiwanym efektem powyższej metody jest uzyskanie dokładnej koncepcji działania kulturalnego służącego celom rewitalizacji. Zarówno cele, jak i działania będące odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, będą sprofilowane, specyficzne dla danej gminy. Wartością projektu, obok wzmiankowanej indywidualizacji, jest wykorzystanie potencjału kultury, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa.

W koncepcji modelowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego będzie ujęte: wskazanie istotnych dla rewitalizacji gminy problemu/problemów oraz ich przyczyn; wybór narzędzi spośród działań kulturalnych, aplikowanych do problemu; wybranie miejsca interwencji oraz partnerów współdziałających w realizacji przedsięwzięcia; określenie sposób jego prowadzenia i ewaluacji. Ponadto, zostaną wskazane potencjalne źródła finansowania przedsięwzięcia opracowanego dla każdej z gmin.

słuchacze szkolenia

Maria Badeńska-Stapp prowadzi wykład

Na przełomie lutego i marca uczestnicy programu wzięli udział w szkoleniu Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu, które poprowadziła Maria Badeńska-Stapp (Miejski Konserwator w Żyrardowie), teoretyk i praktyk procesu rewitalizacji oraz ochrony dziedzictwa.

 

 

 

Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury

Partnerzy:

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

Koordynator merytoryczny: Maria Badeńska-Stapp

Ekspert ds. architektury i zabytków: Barbara Jezierska

Koordynator organizacyjny: Sylwia Teofiluk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plakat projektu

 

 

logotyp europejskiego roku dziedzictwa kulturowego

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

pegaz

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl