przejdź do treści
czwartek, 07 marzec 2019 16:24

Postępowanie Nr DAI.26.1.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Mazowieckiego Instytutu Kultury - CPV 32322

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl