przejdź do treści

POWIAT CIECHANOWSKI. PRZEWODNIK SUBIEKTYWNY | Nowa publikacja do nabycia w MazowieckaKsiążka.pl

Powiat Ciechanowski. Przewodnik Subiektywny Powiat Ciechanowski. Przewodnik Subiektywny

Powiat Ciechanowski. Przewodnik Subiektywny

Zapraszamy do powiatu ciechanowskiego, siedziby rodowej książąt mazowieckich, oraz ziemi rodzinnej trzeciego wieszcza polskiego romantyzmu – Zygmunta Krasińskiego.

Warto tu poznać, odwiedzić, zobaczyć:

• zbudowany w XIV w. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie,
• Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, gromadzące zbiory związane z historią ziemi mazowieckiej oraz pamiątki dotyczące mazowieckiej szlachty,
• średniowieczny kościół farny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w stolicy powiatu,
• Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, które posiada pamiątki związane z rodziną Krasińskich oraz eksponaty z epoki Napoleona,
• Gołotczyznę i znajdujące się tam interaktywne Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej,
• Gąsocin, dawną osadę kolejarską, która leżała na trasie Nadwiślańskiej Linii Kolejowej. Wzniesiony w 1877 r. drewniany budynek dworca można podziwiać do dziś,
• pomnikowy dąb szypułkowy „Uparty Mazur”, liczący około 500 lat, rosnący we wsi Młock, niedaleko Ciechanowa. Słowem „Mazur” określano dawniej mieszkańców Mazowsza,
• Chotum – niewielką wieś koło Ciechanowa, w której znajduje się piękny drewniany kościółek
z XVII w.

O Autorze

Irena Kotowicz-Borowy – doktor nauk humanistycznych, kierunek etnologia. Starszy kustosz
w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Pracownik naukowy Katedry Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie. Regionalistka. Zajmuje się problematyką dotyczącą drobnej szlachty, grup kulturowych na pograniczach, edukacją kulturalną w społecznościach lokalnych oraz wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego w regionach dla rozwoju „małych ojczyzn”. Jest inicjatorką imprez kulturalnych: Przeglądu Przebierańców Zapustnych, Majowego Muzykowania i Kwiatów Ogrodów, organizowanych od wielu lat przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

Autorka książek i artykułów naukowych dotyczących dziedzictwa kulturowego, kultury drobnoszlacheckiej, edukacji regionalnej i kulturowej w społecznościach lokalnych oraz muzealnictwa regionalnego. Wydała m.in. Honor to nie tylko słowo. Studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza oraz Zaścianek. Siedliska drobnoszlacheckie na pograniczach, a także Dziedzictwo kulturowe w regionach Europy Środkowo-Wschodniej jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. Prezes północnomazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Ciechanowie oraz redaktor naczelna Mazowieckich Zeszytów Naukowych, wydawanych przez tę placówkę. Członek Płockiego Towarzystwa Naukowego.

Książka, wydana przez Mazowiecki Instytutu Kultury, jest do nabycia w sklepie internetowym www.mazowieckaksiazka.pl oraz w punkcie informacyjnym Mazowieckiego Instytutu Kultury.
Podobnie jak i inne przewodniki subiektywne oraz więcej naszych tytułów poświęconych sztuce i tradycji.

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl