przejdź do treści

Do 6 marca, Warszawa | Ernest Zawada „Pejzaż abstrakcyjny – kontynuacja” Galeria Test

Zawada-malarz jest skupionym poszukiwaczem istoty przeżywanego świata i życia, jako aranżer happeningów jest pasjonującym publicystą.
prof. Stanisław Rodziński

ciemno niebieska abstrakcja z czerwoną kreską pośrodku

Ernest Zawada Pejzaż abstrakcyjny – kontynuacja
Wybór prac malarskich z ostatnich lat

15 lutego – 6 marca 2018 r. | Galeria Test
Wernisaż: 14 lutego (Śr)  19:00

Ernest Zawada
Urodził się w 1971 roku w Cieszynie. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom z Wyróżnieniem uzyskał w 1995 roku w Pracowni prof. Stefana Gierowskiego i doc. Krzysztofa Wyznera. Jest dwukrotnym stypendystą MKiDN (1995, 2007). Był nominowany do Nagrody Ikara w 2006 roku oraz Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki, a w 2009 tytuł profesora nadzwyczajnego. Aktualnie zatrudniony jest jako pracownik naukowy w Katedrze Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, pełni także funkcję kuratora Galerii Akademickiej tejże uczelni.

Współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Jest autorem 70 wystaw indywidualnych. Brał udział w 75 wystawach zbiorowych. Wystawiał m.in. w USA, Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, z artystami tej miary, co: Igor Mitoraj, Reinhard Roy, Istvan Haasz, Jo Kun. Jego malarstwo reprodukowano w albumie wydanym przez Galerię Prezydencką w Warszawie, obok prac tak znamienitych twórców, jak Gierowski, Hasior, Nowosielski, Stażewski, Tarasin, Tchórzewski, Ziemski. Prezentował prace podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicy w Warszawie oraz Festiwalu Karuzela Cooltury (obok Franciszka Starowieyskiego).

Jest autorem książki Nauka rysunku. Ucz się od polskich mistrzów (Wydawnictwo PWN) oraz artykułów pokonferencyjnych (międzynarodowe konferencje dotyczące kształcenia plastycznego). Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką warsztatową, rzeźbą i instalacją.

Ponadto, jest autorem happeningów w przestrzeni publicznej. Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych, m.in. w Bielsku-Białej, Watykanie, Acco w Izraelu oraz w zbiorach prywatnych w kraju i na świecie.

Wystawa w Galerii Test będzie wyborem prac malarskich artysty z ostatnich lat.

Recenzje

Obrazy, stanowiące istotę pracy habilitacyjnej, są prezentacją ukazującą konsekwencję, z jaką artysta od czasu dyplomu, krok po kroku, odnajduje swój malarski świat i jego klimat, a także duchowe przesłanie. Od płócien, na których w przestrzeni czy na płaszczyźnie koloru pojawiły się zarysy, a może znaki ukazujące ślady architektury, krajobrazu, nieba, ziemi – malarz dochodzi do idei obrazu będącego syntezą świata, poszukiwaniem symboli czy znaków, którymi przekazuje lub pragnie przekazać najwięcej – środkami najprostszymi, zredukowanymi do minimum.

Kolejne obrazy zarówno pod względem materii, koloru, struktury, pojawiających się śladów gestu malarza, określiłbym raczej jako przejaw szczególnego rodzaju malarskiej ascezy niż minimalizmu.

Ograniczanie koloru, syntetyczne określanie formy, rodzaj kadrowania czy kompozycji – to przecież sprawa w sztuce odwieczna. Tam gdzie zdążano ku prostocie z racji potrzeb duchowych, gdzie synteza miała skupiać i wzmacniać ekspresję – tam rezultaty zawsze były znakomite. Jeżeli «upraszczanie» i ograniczanie było spowodowane tęsknotą do efektów – realizacje były co najwyżej modne. Obrazy Zawady, nawiązujące klimatem, nasyceniem przeżywania do Rothki, De Staela, ale i do Gierowskiego – to zdążanie ku prostocie, skupieniu i sile wyrazu.

Zawada-malarz jest skupionym poszukiwaczem istoty przeżywanego świata i życia, jako aranżer happeningów jest pasjonującym publicystą.
     prof. Stanisław Rodziński, ASP Kraków

Malarstwo Ernesta Zawady wywodzi się z tego nurtu w sztuce, który, przy najmniejszej ilości elementów, pragnie ujawnić najwięcej energii utajonych w kolorze. To, co osobiste i odkrywcze wynika z wrażliwości kolorystycznej, trafności zestawień barwnych oraz traktowania planów przestrzeni. Jest to malarstwo zawsze z odbiorem barw, dotykającym praw optyki i psychologii widzenia, ale równocześnie w swym skupieniu pełne energii i treści sięgających do odczuć niewyrażalnych, do uprzedmiotowienia, które można wyrazić tylko abstrakcyjnym konkretem działania koloru. Ernest Zawada jest artystą, który w dzisiejszych powikłaniach sztuki i kultury nie miał problemu w odnalezieniu swojej osobistej drogi – malarza.
     prof. Stefan Gierowski, ASP Warszawa

żółta abstrakcja z szarymi poziomymi pasami
abstrakcja z szarymi i brązowymi poziomymi pasami

 

plakat wystawy

 

 

 

Galeria Test

GALERIA TEST działa pod auspicjami Mazowieckiego Instytutu Kultury | Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50 | Czynna: wt., śr., pt., 11:00-17:00; czw., 11:00-19:00; sob., 11:00-15:00, www.galeriatest.pl 

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl