przejdź do treści

"Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu" - nowy projekt służący reintegracji społecznej

W lutym 2018 roku rozpoczęliśmy nowy projekt – Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu.

słuchacze wykładu

Celem przedsięwzięcia jest modelowa reintegracja społeczna z użyciem działań kulturalnych, istotnie wspomagających proces rewitalizacji.

Odbiorcą modelu są małe i średnie miasta Mazowsza, które otrzymają wsparcie merytoryczne ekspertów. W pracach nad projektem kluczowa jest żywa relacja z partnerami w „terenie” – samorządami, regionalnymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i środowiskami twórczymi.

Równie istotną częścią projektu jest pogłębiona diagnoza potrzeb społeczności i potencjałów czterech gmin zaproszonych do ścisłej współpracy.

Wybrane miasta ­– Góra Kalwaria, Nowy Dwór Mazowiecki, Pułtusk oraz Sokołów Podlaski – charakteryzuje znaczący potencjał dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego. Stanowi on znakomitą bazę dla planowanych działań.

Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury

Partnerzy:

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

 

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl