przejdź do treści

Najlepszym Nauczycielem Muzyki 2017 jest Alicja Urbanowicz. Dostała także Nagrodę Dyrektora MIK

Stworzyła autorski system edukacji, została laureatem Konkursu i otrzymała Nagrodę Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury.

alicja urbanowicz

Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Nauczyciel Muzyki 2017 została Alicja Urbanowicz ze Staszowa. Prowadzi orkiestrę Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka w Staszowie. Jest to prawdopodobnie najmłodszy big band w Polsce, w którym średnia wieku to 13 lat. Nikt z muzyków orkiestry nie uczy się w szkole muzycznej. Pani Alicja stworzyła autorski system edukacji oparty na pracy indywidualnej, sekcyjnej i grze zespołowej, opracowała także autorski system motywacji. Uczniowie przygodę z muzyką zaczynają od podstaw i w zdecydowanej większości muzyka staje się ich pasją na całe życie.

Finał Konkursu odbył się 26 maja 2018 r. w Muzeum Fryderyka Chopina.

Konkurs Nauczyciel Muzyki jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej (PSEiAM) oraz zaprzyjaźnionych z nim organizacji i instytucji muzycznych.

Celem Konkursu o tytuł „Nauczyciela Muzyki 2017" jest:

  • wyłonienie laureatów, których osobowość i efekty w uczeniu muzyki mogą być wzorem i inspiracją dla środowisk oświatowych i muzycznych w Polsce i poza granicami kraju;
  • promowanie dobrych praktyk w formalnej i nieformalnej edukacji muzycznej;
  • tworzenie pozytywnego wizerunku i podniesienie prestiżu nauczycieli muzyki;
  • umożliwienie uczniom i współpracownikom publicznego podziękowania nauczycielowi muzyki.

Kandydatami do nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Nauczycie Muzyki 2017 byli także: Andrzej Dziedziczak (Kalisz), Iwona Filant-Melańczuk (Wierzchucino), Artur Maciejewski (Ząbki), Magdalena Cynk-Mikołajewska (Toruń), Małgorzata Czajka (Warszawa), Sylwiana Firin-Gramowska (Poznań), Paweł Skowroński (Bielice), Michał Sawicki (Łomża), Tomasz Sarniak (Płock), Daniel Zakościelny (Warszawa).

grupa ludzi

Informacja prasowa o Konkursie

Charyzmatyczni przywódcy i pomocni przyjaciele poszukiwani, czyli  konkurs dla najlepszych  nauczycieli muzyki.

Uczą muzyki - kształcą słuch muzyczny, poczucie rytmu, umiejętności gry na instrumentach, wiedzę muzyczną. Działają w formalnej i nieformalnej edukacji muzycznej - w oświacie, w szkołach muzycznych, w instytucjach kultury, udzielają prywatnych lekcji, ale coraz częściej są też animatorami i realizują różnorodne projekty edukacyjne. Często łączą różne formy aktywności, mają różne przygotowanie zawodowe. Jedni są koncertującymi muzykami lubiącymi uczyć, inni zaś są przede wszystkim pedagogami. Nauczyciel muzyki to często zawód pozwalający muzykom zdobyć środki utrzymania - najwięksi artyści, genialni kompozytorzy bywali przecież także nauczycielami. Jednak dla wielu uczenie muzyki jest pasją zmieniania świata, misją ludzi wrażliwych i muzykalnych.

Coraz więcej mówi się o społecznej roli muzyki, o pożytkach z muzykowania, a edukacja muzyczna wydaje się coraz bardziej doceniana, a nawet promowana. Obecny system edukacji muzycznej wymaga jednak kompleksowych działań, które uporządkowałyby sprawy przygotowania zawodowego nauczycieli muzyki i stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju pedagogiki muzycznej. Zauważamy jednocześnie, że nawet bez działań odgórnych wiele dobrego, zarówno w edukacji formalnej jak i nieformalnej, dzieje się dzięki środowiskom lokalnym, a więc szkołom, samorządom i rodzicom. To właśnie lokalne koalicje na rzecz edukacji muzycznej mogą zdziałać najwięcej, a działający w nich  otwarci i kreatywni nauczyciele osiągają długofalowe sukcesy. Wśród nauczycieli są także uparci „ostatni Mohikanie”, którzy działają mimo wszystko. Chcemy aby ci wszyscy wspaniali ludzie mieli swoje święto. Idea konkursu ma wspierać ich pozytywną energią.

Poznajmy i podziwiajmy najlepszych.

Wbrew ogólnie znanym trudnościom, brakowi godzin i pracowni muzycznych w szkole, a często także przy braku wsparcia dyrekcji i rodziców tworzą muzyczne enklawy, mają wokół siebie uczniów uwielbiających śpiewać i grać razem z nimi, umieją ciekawie i efektywnie uczyć, zaszczepiać miłość do muzyki, ułatwiać pierwsze kroki muzyczne i robienie postępów.

To właśnie owi charyzmatyczni przewodnicy muzyczni pokonują trudności, przenoszą góry, a otwierając ludzi na muzykę zmieniają świat. Ich właśnie poszukuje już po raz trzeci Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej (PSEiAM) organizując konkurs Nauczyciel Muzyki 2017.

Oczywistym celem tego przedsięwzięcia jest poznanie i nagrodzenie najlepszych. Jednocześnie jednak ma ono charakter akcji społecznej na rzecz edukacji muzycznej, której celem jest poprawa społecznego odbioru tego zawodu i promocja dobrych praktyk edukacyjnych. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele w oświacie, w szkołach muzycznych, a także muzycy uczący w obszarze edukacji nieformalnej, niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy.

Pomysł zorganizowania konkursu o tytuł najlepszego nauczyciela muzyki powstał w inspiracji nagrodą Grammy dla amerykańskiego nauczyciela muzyki- Music Educator Award, przyznawaną od 5 lat. (http://www.grammyintheschools.com/programs/grammy-music-educator-award/apply ). Fundacja Grammy ma swój projekt Grammy in the Schools, a sprawy nauczycieli uznała za kluczowe w swojej edukacyjnej strategii. Konkurs współorganizowany jest z największą organizacją edukacji muzycznej w USA, czyli National Association for Music Education i NAMM Foundation. Doroczne nagrody przyznawane są przede wszystkim glosami uczniów i rodziców w całym kraju.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie przyjmowane są przysyłane elektronicznie kandydatury, opatrzone uzasadnieniem, rekomendacjami, możliwie obszernym opisem pracy rekomendowanych osób i uzupełnione amatorskimi nagraniami audiowizualnymi. Jury konkursu wybiera 10 najlepszych kandydatów, nominowanych do nagrody głównej. W drugim etapie kandydaci poproszeni będą o udzielenie wywiadów i udostępnienie zdjęć i filmów ilustrujących ich pracę. Popularyzacja ich osiągnięć pedagogicznych i organizacyjnych stanowi wspólną akcję społeczną organizatorów i partnerów konkursu na rzecz dobrej edukacji muzycznej w Polsce. Na podstawie zgromadzonych materiałów jury przyznaje nagrodę główną. Równolegle trwa plebiscyt internetowy, w którym internauci przyznają odrębną nagrodę. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpuje podczas Gali rozdania nagród. Nominowani i laureaci zapraszani są do Kapituły konkursu, która tym samym z każdym rokiem powiększa się o 10 osób.

Coroczne święto edukacji muzycznej?

Organizatorzy konkursu chcą aby finał rozdania nagród stał się okazją do spotkania środowiska pedagogów muzycznych, do świętowania , ale także do debaty i refleksji na temat edukacji muzycznej na świecie i w Polsce. W takim duchu odbyły się dwa finały konkursu w siedzibie NIFC i Muzeum Chopina, połączone z krótką konferencją i warsztatami.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej www.pseiam.pl.

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl