przejdź do treści

Projekt „Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu” prawie na półmetku

Projekt „Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu” jest już tuż przed półmetkiem. Konsultacjom i pracom badawczym realizowanym na terenie trzech partnerskich gmin: Góry Kalwarii, Pułtuska i Sokołowa Podlaskiego, towarzyszy program szkoleniowy.

Panel prowadzi Robert Gajewski z MCPS

Urzędnicy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i instytucji kultury, lokalni liderzy i społecznicy wzięli udział w kolejnym szkoleniu warsztatowym, które odbyło się 26 czerwca 2018 r. w siedzibie MCPS w Warszawie. Eksperci Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej referowali czym jest partycypacja oraz ekonomia i solidarność społeczna, a goście specjalni z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mińsku Mazowieckim przedstawili dobre praktyki, podkreślające rzeczywisty wymiar przekazywanej wiedzy w działaniu.

Program szkolenia:

  • 10. 00 - 10.15 powitanie uczestników przez Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury Panią Beatę Polaczyńską oraz Marię Badeńską-Stapp – koordynatora merytorycznego projektu;
  • 10. 15 – 12.45 wykład Pana Jarosława Ogrodowskiego - KIPPIM Warszawa – zatytułowany „Włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji”. Po wykładzie warsztat z dyskusją wokół zagadnień, takich jak: narzędzia aktywizacji społeczności, planowanie partycypacyjne, polityka przestrzenna;
  • 13. 15 – 15.30 dwa wykłady przedstawicieli Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej –  Pana Roberta Gajewskiego z Wydziału ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych oraz Pana Piotra Lejzerowicza z Wydział ds. Polityki Senioralnej wokół tematów: "Rola ekonomii społecznej i solidarnej w procesie rewitalizacji miast" oraz "Samorządowa polityka senioralna na Mazowszu" oraz prezentacja dobrych praktyk z gościnnym udziałem Pani Jadwigi Maciejewskiej - Prezes Stowarzyszenia "Radość Trzeciego Wieku" w Mińsku Mazowieckim, prezentującej  "Inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mińsku Mazowieckim na rzecz lokalnej społeczności miasta i sąsiadujących gmin".
Czym jest partycypacja oraz ekonomia i solidarność społeczna.
 

01 rola kultury Fot Sylwia Teofiluk min
04 rola kultury Fot Sylwia Teofiluk min

opiekun merytoryczny projektu M. Badeńska Stapp
w warsztacie uczestniczyli goście specjalni z Mińska Mazowieckiego (Radość Trzeciego Wieku).
 

punkt widzenia gminy Góra Kalwaria  zreferował Dariusz Falana dyrektor ośrodka kultury

Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl