przejdź do treści

Projekt „Rola kultury w procesie rewitalizacji” wkracza w kolejny etap realizacji

We wrześniu 2018 r.  badacze działający na rzecz Mazowieckiego Instytutu Kultury przystąpią do badań ilościowych. Dotychczas, w trzech gminach które przystąpiły do współpracy (Górze Kalwarii, Pułtusku i Sokołowie Podlaskim) – zgodnie z przyjętym raportem metodologicznym oraz harmonogramem - zrealizowano kilkadziesiąt badań jakościowych, zogniskowanych wywiadów grupowych oraz badań etnograficznych. W ubiegłych miesiącach, podczas cyklicznych spotkań z przedstawicielami w miejscowościach, badacze prezentowali ustalenia cząstkowe. Pełny raport z badań zostanie zaprezentowany uczestnikom na jesieni. Następnie, zaplanowana na ten rok część projektu rewitalizacyjnego wkroczy w finalną fazę, a mianowicie przygotowywania szczegółowych specyfikacji inicjatyw określonych w projekcie jako modelowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

wnętrze przemysłowe, zdewastowaneWnętrze głównego magazynu w zespole cukrowni.

Naczelną zasadą projektu „Rola kultury w procesie rewitalizacji” jest partnerstwo. Chodzi przede wszystkim o współdziałanie stron, które zawarły Porozumienia o Współpracy, tj. Mazowieckiego Instytutu Kultury z wyżej wymienionymi gminami oraz udział zaproszonych ekspertów, w tym również tych instytucjonalnych – Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Na zdjęciach prezentujemy planowane miejsca interwencji: dawne koszary oraz osiedle „poniemieckie” w Pułtusku – obecnie osiedla komunalne oraz zabytkowy zespół cukrowni Elżbietów w Sokołowie Podlaskim. Prawdopodobnym miejscem realizacji projektu w Górze Kalwarii będzie obszar tzw. Sztetla.

Tekst opracowano w sierpniu 2018 r.

 

długi budynek mieszkalny jednopiętrowy

Główna uliczka wewnątrz osiedla przy ulicy Traugutta.

budynek pofabryczny, zniszczona fasada z cegły

Główny magazyn w zespole cukrowni.

 

stare budynki z cegły, obok drzew

Osiedle pokoszarowe w Pułtusku.

stare budynki z cegły, przed nimi rozwieszone pranie

Zespół pokoszarowy w Pułtusku.

 

sześć osób w przestrzeni oświetlonej słońcemSpacer studyjny w cukrowni Elżbietów w Sokołowie Podlaskim.

WIĘCEJ o projekcie Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu
Mazowiecki Instytut Kultury
realizacja: estinet.pl